การอ่านให้เยอะและฝึกเขียนให้มาก เป็นกระบวนการพัฒนาทักษะทางด้านการเขียนที่ดี และจะดียิ่งขึ้นหากเรามี "โครงร่างแบบแผน" ขึ้นมาก่อน เพื่อให้เราดึงสิ่งที่กระจัดกระจายในหัวออกมาจัดเป็นหมวดหมู่ แล้วเขียนออกมาได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงควรมีการเปิดรับ Feedback จากภายนอก เพื่อให้เราได้เห็นข้อผิดพลาดซึ่งมีผลต่อการปรับปรุงงานเขียนในอนาคต

ในขณะที่เรานั่งเหม่อลอยในสถานที่ที่เอื้อต่อการคิด ระบบ Default Mode Network จะเตรียมการเพื่อให้สมองได้คิดถึงภาพความทรงจำหรือเหตุการณ์ต่างๆ ของแต่ละช่วงเวลา ที่เป็นการกระตุ้น Prefrontal Cortex หรือสมองกลีบหน้าให้ทำงานได้ดีขึ้น ซึ่งมีผลต่อการวิเคราะห์ข้อมูล และความคิดสร้างสรรค์ของคนเรา

แม้ปัจจุบันจะมีสิ่งอื่นที่สามารถทดแทนการเขียนได้ค่อนข้างมาก แต่งานวิจัยชี้ว่าการเขียนจะช่วยกระตุ้นระบบตื่นตัว Reticular Activating System (RAS) ซึ่งเปรียบเสมือนตัวกรองข้อมูล โดยหากเป็นข้อมูลสำคัญก็จะส่งสัญญาณไปยังสมองให้ตอบสนองต่อสิ่งนั้นด้วยการตั้งสมาธิ ทำให้จดจำได้ดีขึ้น นานขึ้น และสามารถต่อยอดไอเดียได้มากขึ้น 

"การใช้โทรศัพท์พูดคุยไม่กี่นาทีย่อมดีกว่าการตอบอีเมลไปมาหลายๆ รอบ" เป็นประโยคที่ดูจะเหมาะกับการสื่อสารในเรื่องที่เข้าใจได้ยากและต้องการความเร่งด่วน แต่สิ่งที่ต้องคำนึงถึงหากเลือกวิธีการโทร คือเรื่องของช่วงเวลา ที่ต้องไม่รบกวนการทำงานของอีกฝ่าย และเรื่องของข้อตกลง ที่ควรมีการส่งอีเมลกลับไปยืนยันอีกครั้ง

"ขอบคุณ" คำพูดที่ไม่เพียงจะช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคนรอบข้าง แต่งานวิจัยยังชี้ว่าทำให้เกิดการหลั่งสารเคมีที่สำคัญในสมองซึ่งมีผลต่อความสุขทั้งทางกาย(สุขภาพกาย)และทางใจ(สุขภาพจิต)ของผู้พูดด้วย ฉะนั้นเราควรแบ่งปันคำขอบคุณให้กับผู้อื่นและชีวิตที่ผ่านมาของเราเองให้มาก

การเปิดเผยตัวตนหรือความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองเป็นกระบวนการสู่การสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้น แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเหมาะสม เพราะถ้าเปิดเผยตัวตนออกไปหมดตั้งแต่ครั้งแรกที่พบ ก็อาจจะเป็นการสร้างความอึดอัดใจให้กับฝ่ายตรงข้ามได้

บ่อยครั้งเรามักถามหาสูตรสำเร็จในการขาย จนลืมไปว่าหากเราสามารถเปลี่ยนการขายที่แสนจะธรรมดามาเป็นการสื่อถึงเสน่ห์หรือคุณค่าที่แท้จริงของสินค้าและบริการชนิดนั้นได้ ก็อาจช่วยให้ผู้ซื้อเห็นคุณค่าที่จะได้รับมากกว่าราคาที่ต้องจ่ายไปได้เช่นกัน ซึ่งจะมีผลต่อยอดขายของสินค้าและบริการชนิดนั้นให้เพิ่มสูงขึ้นด้วย

การแนะนำตัวเป็นประตูสู่การสื่อสาร และเป็นโอกาสดีที่จะได้ทำความรู้จักกับคนใหม่ๆ ในบริบทของการทำงานหรือทำธุรกิจ การแนะนำตัวเป็น first impression ที่มีได้เพียงครั้งเดียว จึงควรซ้อมให้มาก เพื่อให้เข้าใจได้ง่าย สร้างความแตกต่าง และเกิดการจดจำที่ดี

คนที่อธิบายไม่เก่งมักแสดงความไม่มั่นใจออกมาผ่านทางเสียงพูดและท่าทาง ถึงแม้เนื้อหาที่ใช้สื่อสารจะมีความถูกต้องสมบูรณ์ แต่กลับไปลดความสนใจของผู้ฟัง ดังนั้นจึงควรให้ความสำคัญกับวิธีการอธิบาย เพราะถ้าอธิบายดี ผู้ฟังก็จะเข้าใจในสิ่งที่ต้องการสื่อได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น

เป็นที่สังเกตว่า หากคุณต้องอ่านหนังสือเพื่อนำไปเล่าต่อมักจะจำได้ดีกว่าการอ่านหนังสื่อเพียงอย่างเดียว เพราะการได้อธิบายให้คนอื่นฟังถือเป็นการสร้าง output ที่ดีอย่างหนึ่ง ที่ไปเปลี่ยน "การจำอาศัยความหมาย" ให้เป็น "การจำอาศัยเรื่องราวหรือประสบการณ์ในอดีต" แทน ซึ่งนอกจากจะทำให้ตัวเราที่เป็นคนอธิบายเข้าใจและจำเรื่องราวเหล่านั้นได้ดีขึ้นแล้ว ยังช่วยให้อีกฝ่ายเข้าใจและจดจำได้มากขึ้นเช่นกัน

Load more

Play this podcast on Podbean App