สำหรับผู้นำ การเอ่ยถึงวิสัยทัศน์แทนเป้าหมาย จะช่วยให้ลูกน้องหรือทีมเห็นถึงการทำงานที่ไม่ใช่เพียงการแสวงหาผลประโยชน์ของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นการทำเพื่อส่วนรวม ซึ่งส่งผลให้พวกเขาเกิดกำลังใจ และความรู้สึกอยากที่จะสนับสนุนหรือร่วมมือทำไปพร้อมกับผู้นำได้

การยิ้ม นอกจากจะเป็นการลดความตื่นตระหนก และช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้ว ยังเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงปฏิสัมพันธ์อันดีกับคนรอบข้าง โดยเฉพาะหากคุณเป็นหัวหน้า การยิ้มให้กับลูกน้องหรือทีมบ้างในบางโอกาส ก็อาจช่วยลดความกดดันหรือความกลัวให้กับพวกเขาลงได้

หนึ่งในกฎเหล็กของการสร้างความสำเร็จ คือ การทำอย่างต่อเนื่อง ฉะนั้นหากมีเทคนิคที่ดี อย่างการแบ่งเป็นเป้าหมายย่อย หาความสนุกจากการลงมือทำ บันทึกผลการทำงาน รวมไปถึงการให้รางวัลเมื่อทำสำเร็จ ก็จะช่วยให้เป้าหมายที่ตั้งไว้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น

การจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเต็มที่ สามารถสร้างประสิทธิภาพให้กับสิ่งนั้นได้ เพราะบ่อยครั้งการทำหลายสิ่งสลับกันไปมา นอกจากจะทำให้เราเสียเวลาทำมากขึ้นแล้ว ยังมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดที่สูงขึ้นตามไปด้วย

การสอนเป็นหนึ่งในกระบวนการที่ทำให้เราได้พัฒนาตัวเอง ผ่านการศึกษาค้นคว้าในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และถ่ายถอดเนื้อหาเหล่านั้นออกมาอย่างเข้าใจ ฉะนั้นแม้จะเป็นเพียงการสอนเล็กๆ ในกลุ่มเพื่อน หากมีโอกาสควรจะไขว่คว้าเอาไว้

การไม่ตอบอีเมลทันทีที่เข้างาน การเช็คและตอบให้เสร็จในตอนนั้น หรือหากต้องหาข้อมูล ควรตอบรับไว้ก่อนแล้วขอเวลาที่จะติดต่อกลับในภายหลัง เป็นหนึ่งในเทคนิคที่ดีที่จะช่วยลดเวลาที่เสียไปกับการเช็คอีเมลที่ไร้ประสิทธิภาพได้

การส่งข้อความเหมาะกับงานที่ไม่เป็นทางการและต้องการให้ตอบกลับอย่างรวดเร็ว แต่การส่งอีเมล เหมาะกับงานที่เป็นทางการและมีเนื้อหาจำนวนมาก ฉะนั้นการเลือกช่องทางสื่อสารที่ดีจึงควรคำนึงถึงประเภทของงาน

ปัจจุบันการใช้ภาพหรือแผนผัง กลายมาเป็นสิ่งสำคัญของการนำเสนอ ที่ไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของงาน เนื่องจากภาพหรือแผนผังที่ดีจะช่วยให้คนเข้าใจข้อมูลที่ต้องการจะนำเสนอได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น 

การอ้างอิงข้อมูล ถือเป็นพื้นฐานของการนำเสนอไม่ว่าจะเป็นการพูด การเขียน หรือเสนองานต่างๆ ซึ่งหากสามารถอ้างอิงที่มาได้ถูกต้อง ชัดเจน และสอดคล้องกับเนื้อหาที่ต้องการจะสื่อ นอกจากจะช่วยสร้างความน่าเชื่อแล้ว ยังทำให้เกิดพลังในการนำเสนอด้วย

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App