August 28, 2020

5M577 ความพยายามเป็นรางวัลในตัวเอง

“การรักในสิ่งที่ทำ” จะทำให้เรารู้สึกผูกพันธ์และคิดถึงสิ่งนั้นเป็นเรื่องสุดท้ายก่อนนอนหรือเป็นงานที่ทำให้เราทุ่มสุดตัวทั้งๆที่อาจจะไม่ได้เป็นหน้าที่ของเราแต่เเค่เพียงได้ลงมือทำสิ่งนั้นก็จะรู้สึกมีความสุขแล้วต่อให้ไม่ได้ผลตอบแทนก็ตาม

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App