July 15, 2020

5M534 จินตนาการถึงบั้นปลายชีวิต

หลายคนคงจะรู้สึกหนักใจกับอายุที่เพิ่มขึ้น บางคนอาจจะคิดว่าอายุ 20 คือช่วงที่ดีที่สุด อารมณ์แปรปรวนน้อยที่สุด ดูจะทำอะไรได้มากมาย ทำให้หลายคนเมื่ออายุเพิ่มขึ้นก็ยิ่งเศร้าหมอง แต่จริงๆ แล้วมีข้อสังเกตหนึ่งที่น่าสนใจว่า ช่วงวัยนี้เป็นช่วงวัยที่ดีที่สุดจริงๆ หรือไม่?
 
 

More episodes

Load more