July 11, 2020

5M530 เส้นชัยหรือจุดออกตัว

บางครั้งการศึกษาก็ไม่ได้เป็นตัวการันตีว่า จะช่วยให้เราชีวิตดีไปตลอดชีวิตได้อย่างสบายๆ มันอาจจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราออกตัวได้เร็วก็จริง แต่ก็ไม่ได้การันตีว่าเราจะเข้าถึงเส้นชัยก่อนคนอื่น เพราะความรู้ที่ได้จากการศึกษานั้นมีอายุอยู่ได้ไม่นาน ดังนั้นเราจะหยุดเรียนรู้ไม่ได้
 

More episodes

Load more