July 10, 2020

5M529 จุดบอดของเด็ก Alpha

ความสุขและความสำเร็จ บางครั้งก็ไม่ได้เกิดจากการมีความรู้ที่มากมาย แต่เป็นการมีไหวพริบและสติปัญญา แต่เด็กรุ่นหลังกลับถูกค่านิยมบางอย่างครอบไว้ว่าต้องเรียนให้เก่งต้องเรียนให้ดี ทำให้เมื่อเริ่มต้นชีวิตการทำงานหรือเริ่มต้นความสัมพันธ์ เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น บางคนกลับไม่สามารถแก้โจทย์เหล่านี้ได้

More episodes

Load more