July 6, 2020

5M525 เสียงสัมผัส

เสียงสัมผัสเป็นกฏที่คอยควบคุมถ้อยคำที่เชื่อมต่อกัน
คำบางคำเป็นได้ทั้งคำด่าและคำกลอน หรือดนตรี
มันจะเป็นอะไรก็ขึ้นอยู่กับว่าจะมีเสียงสัมผัสหรือเปล่า?
.
ความจริงแล้วเสียงสัมผัสไม่ได้มีแค่ในบทเพลง
แต่ชีวิตของเราก็สามารถสร้างกฏขึ้นมา
.
หากเสียงสัมผัสทำให้ก้าวข้ามคำหยาบคายกลายเป็นบทกวีได้
ถ้าเรามีกฏเกณ์อะไรบางอย่างในชีวิตบ้าง
เราอาจจะก้าวผ่านความยากลำบากไปก็ได้
คำถามก็คือ เรามีกฏเกณฑ์ที่คอยควบคุมชีวิตของเราแล้วหรือยัง?

More episodes

Load more