July 5, 2020

5M524 จะทำอย่างไรให้เรามีความสุขกับปัจจุบัน

ความสุขไม่ได้เกิดจากการประสบความสำเร็จเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากการฝึกฝนให้เพลิดเพลินกับชีวิต และไม่ได้หมายความเราต้องใช้ชีวิตเสเพลไปวันๆ แต่ทำงานที่ตัวเองรู้สึกว่ามีคุณค่า หมั่นควบคุมจิตใจในช่วงเวลาที่จำเป็น ควบคุมสิ่งที่ตัวเองรู้สึกให้ได้ และเราจะมีความสุขกับชีวิตได้อย่างแท้จริง
 
 

More episodes

Load more