March 18, 2020

5M415 Money Tips ช่วงกักตัวอยู่บ้าน

ในช่วงที่ต้องฝ่าวิกฤต ใครที่ Quarantine อยู่ที่บ้าน
รายได้ก็อาจจะไม่แน่นอน บทความจาก Money.com
ก็ได้แนะนำ 5 วิธี สำหรับการบริหารจัดการเงินที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ตอนนี้ที่สุด
.
1) ต้องให้เวลาตัวเองศึกษาเรื่องการลงทุน
2) เตรียมตัวกับกรณีที่เลวร้ายที่สุด เช่น โดนให้ออกจากงาน ติด Covid-19
3) ศึกษากรมธรรม์ให้ละเอียดมากขึ้น เพื่อให้รู้ว่าเมื่อไหร่ที่จะได้ใช้
4) ช่วงเวลาที่ดีสำหรับเจรจากับธนาคาร เพื่อให้ Finance มีปัญหาน้อยที่สุด
5) อะไรที่ไม่จำเป็น เช่น Subscription ต่างๆ อาจต้องยกเลิก

More episodes

Load more