June 14, 2020

5M503 จัดการกับ Negative Comments ยังไง

ใครที่ทำธุรกิจแล้วเปิดเพจ หรือมี Social Media
แล้วได้รับ Comment ที่รู้สึกว่ากระทบกับจิตใจ
เราต้องแบ่งเรื่องนี้ออกเป็น 2 ประเภท
.
1.Feedback ไม่ว่าจะแรงแค่ไหนก็ตาม
ถ้าอยู่ในกลุ่มนี้ถือว่าเป็นของที่ดีทั้งสิ้น
เช่น ไม่ชอบสินค้า ทัศนคติของเรา
แต่เป็นคำแนะนำที่ให้เราไปปรับปรุง
.
2.Noise ไม่มีประโยชน์อะไร
เอาไปทำอะไรต่อไม่ได้ เช่น ใส่อารมณ์เกินไป
ในตอนนี้จะมาพูดถึงการจัดการกับคอมเม้นประเภทนี้

More episodes

Load more