May 31, 2020

5M489 เทคนิคที่ทำให้คนชอบเรา

ถ้าอยากให้คนอีกฝั่งชอบเรา หรืออยากให้การเจราจาเป็นไปได้ด้วยดี
มีเทคนิคที่เรียกว่า Mirroring และ Labeling
แต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจให้ดีก่อนว่า การเจรจาที่ดีคืออะไร?

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App