March 20, 2020

5M417 โลกส่วนตัว

หลายคนอาจจะอยากแยกมาอยู่คอนโดคนเดียว
เพราะต้องการอิสระ ต้องการความเป็นส่วนตัว
.
แต่อีกแง่นึง "บ้าน" ก็คือส่วนผสมของความรัก
เป็นพื้นที่ที่สอนให้เราลดตัวตนลง ความชอบไม่ชอบ
ส่วนตัวนั้นจะถูกปรับ เพื่อให้อยู่ด้วยกันได้
.
โลกของเรานั้นก็ไม่ต่างจากบ้าน
ที่ผสมความหลากหลายเอาไว้ ไม่ได้มีแค่สิ่งที่เราชอบ
.
และบางครั้งเราอาจจะต้องออกจากพื้นที่ส่วนตัว
เพื่อให้ทุกอย่างมันดีขึ้นกว่าเดิม...

More episodes

Load more

Play this podcast on Podbean App