February 26, 2020

5M394 ใช้อุปสรรคโค่นอุปสรรค

การที่เจอปัญหาเข้ามาแรงๆ แล้วเราโต้กลับไปด้วยแรงเท่ากัน
อาจจะไม่ใช่วิธีที่ทำให้เราประสบความสำเร็จ
ลองนึกภาพของม้าพยศ ที่ยิ่งพยศมากเท่าไหร่ แรงก็ยิ่งหมดเร็วเท่านั้น
.
“อุปสรรค” บางครั้งก็ไม่สามารถเอาชนะได้ด้วยการจู่โจมตรงๆ
ดังนั้นเราควรคิดวิธีที่จะใช้พลังอำนาจของอุปสรรคนี่แหละ
มาช่วยให้เราสามารถบรรลุเป้าหมาย
.
เหมือนกับที่รัสเซียปราบกองทัพนโปเลียน และนาซีได้สำเร็จ
ไม่ใช่เพราะว่าสู้จนตัวตาย หรือปกป้องแบบแน่นหนา
แต่รัสเซียถอยทัพกลับเข้าเมืองชั้นใน
แล้วปล่อยให้ฤดูหนาว ทำหน้าที่กำจัดศัตรูแทน...

More episodes

Load more

Play this podcast on Podbean App