February 14, 2020

5M382 3 คำถามก่อนจะเลิกทำอะไร

เวลาที่เราอยากจะเลิกทำอะไร โดยเฉพาะงานหรือธุรกิจ
คุณควรจะถามตัวเองก่อนว่า งานนี้สร้างกำไรหรือขาดทุน
ถ้าทำต่อมีอะไรบ้างที่เราต้องจ่าย และเรายังมี Passion กับมันหรือเปล่า?
.
ถ้าเราตอบ 3 คำถามนี้ได้ เราจะรู้ตัวว่า ควรไปต่อหรือว่าต้องเลิกทำ

More episodes

Load more